Moštárna Nenačovice


Kancionál Církve bratrské

Nápěvy písní z Kancionálu

adam@wichterle.cz

Zpěvník LAUDATE I.

Projekt: Bible v MP3

Stáhnul jsem seznam písniček, které budou v novém vydání. Ty písničky mají jména. Ostatní písně mají jen čísla.

23.12.2004 - Adam

ČísloNázev písničkyNoteWorthyComposer
001Radujme se vždy společněNWC 3011 bytů1)
002Bože, tebe chválímeNWC 4076 bytů1)
003Pánu všichni prozpěvujte-
004Haleluja, ať sláva, čest-
005Pane Bože, budiž chvála-
006Samému Bohu chvála, čest-
007Oslavuj Pána-
009Zpívejte Pánu nové písně-
012Ó Hospodine, Pane náš a králiNWC 3592 bytů1)
013Bože, tebe chválímeNWC 4729 bytů1)
015Všichni v tento časNWC 4558 bytů1)
017Svatý, svatý, svatýNWC 4077 bytů1)
019Oslavujte HospodinaNWC 4820 bytů1)
020Tebe, Boha, Otce věkůNWC 4096 bytů1)
021Nuž, všichni Pánu prozpěvujteNWC 3934 bytů1)
023NWC 5142 bytů1)
029Má duše, svého Pána chvalNWC 5612 bytů1)
030NWC 6188 bytů1)
031NWC 6434 bytů1)
032Tě, Pane, budu zvyšovatNWC 4361 bytů1)
033Chvála Bohu, nový den-
034NWC 5439 bytů1)
035NWC 7145 bytů1)
036NWC 4203 bytů1)
038NWC 4398 bytů1)
040Svým celým srdcem s vroucnostíNWC 5336 bytů1)
041Haleluja, chvalte BohaNWC 7444 bytů1)
042Buď Pánu čestNWC 5642 bytů1)
044Sláva BohuNWC 5038 bytů1)
045Nuž všichni děkujmeNWC 4693 bytů1)
047NWC 5827 bytů1)
049Ó kéž bych tisíc jazyků mělNWC 4443 bytů1)
051Králi nebes, kdo vypovíNWC 5147 bytů1)
055NWC 5696 bytů1)
057Na Sionu se čest ti dává-
060V milosti kraluje HospodinNWC 3548 bytů1)
062NWC 6394 bytů1)
063NWC 5515 bytů1)
064Zpívejte, čest vzdejteNWC 5371 bytů1)
066Bože, který hvězdy krásnéNWC 4830 bytů1)
068Bohu dík buď, sláva, čestNWC 2805 bytů1)
069Buď počátkem to Slovo námNWC 3490 bytů1)
070Ó kdo to stojí u dveříNWC 6295 bytů1)
072Haleluja, lidé, slyšteNWC 7701 bytů1)
073Slyš, jaká to krásná píseňNWC 4296 bytů1)
076Pokoj vám a Bohu čestNWC 3782 bytů1)
077Zvěst slyšte v širou dáliNWC 3542 bytů1)
078Narodil ses jako dítěNWC 3039 bytů1)
079Slyšme hlas nebeskýNWC 3019 bytů1)
081Duše křesťanská, chval BohaNWC 2828 bytů1)
082Tichá noc, svatá nocNWC 3429 bytů1)
084Narodil se Kristus PánNWC 3552 bytů1)
086Vesele Bohu zpívejmeNWC 3614 bytů1)
087Vítej, Jezu KristeNWC 4287 bytů1)
088Jak vítati mám tebeNWC 4875 bytů1)
089Čas radosti, veselostiNWC 4914 bytů1)
090Otče všemohoucíNWC 3308 bytů1)
092Za krásné, jasné nociNWC 4804 bytů1)
093Vizme pacholíčkaNWC 3760 bytů1)
094NWC 3259 bytů1)
096Zde u tvých jeslíNWC 4036 bytů1)
097NWC 6675 bytů1)
098Dnes jásejte, věrníNWC 5403 bytů1)
099Jezu Kriste, štědrý kněžeNWC 2944 bytů1)
100NWC 5065 bytů1)
101Kristova krev a spravednostNWC 3240 bytů1)
103Ó pojďte, zazpívejmeNWC 3754 bytů1)
104NWC 2741 bytů1)
106NWC 5217 bytů1)
107NWC 4187 bytů1)
108NWC 5465 bytů1)
109NWC 5929 bytů1)
111Ó hlavo plná trýzněNWC 5011 bytů1)
112NWC 2765 bytů1)
113Aj, v Pilátově síni dav-
114NWC 4573 bytů1)
115Lásku Syna Božího-
116Kdybych tě neměl, Ježíši, můj PaneNWC 3176 bytů1)
118NWC 4002 bytů1)
119Kristův kříž si připomínej-
120Co učinil jsi, Ježíši přemilýNWC 3856 bytů1)
122Když mě souží hříchy méNWC 3587 bytů1)
123NWC 3164 bytů1)
125Ve zroji prýštícím se z ranNWC 4350 bytů1)
126NWC 4877 bytů1)
127NWC 4469 bytů1)
128V temné noci božskou mocíNWC 2842 bytů1)
131Haleluja, haleluja, haleluja!NWC 4288 bytů1)
133Čas nastal nám přeradostnýNWC 4575 bytů1)
134Ó smrti, osten tvůj kde jestNWC 4842 bytů1)
135Buď tobě slávaNWC 6591 bytů1)
136Kristus Pán, král věčné slávyNWC 3678 bytů1)
138Ježíš žije, s ním i jáNWC 3960 bytů1)
139Ó budiž Hospodinu chválaNWC 5156 bytů1)
141NWC 5529 bytů1)
142Spasiteli vyvýšenýNWC 5790 bytů1)
143NWC 3013 bytů1)
145Aj, Pán kralujeNWC 3586 bytů1)
147Mé srdce mluvíNWC 6351 bytů1)
149Před Ježíšem se kořte jižNWC 3072 bytů1)
150Ó Bože, soudy své dej králiNWC 3583 bytů1)
152Přijď, ó Pane JežíšiNWC 4427 bytů1)
153Přijď, Králi věčný nášNWC 3222 bytů1)
154U nohou když svého PánaNWC 2215 bytů1)
155Tys na počátku Slovo bylNWC 6724 bytů1)
157Pán je blízkoNWC 4992 bytů1)
158Zaplesej, zajásej, duše mojeNWC 4126 bytů1)
159Ženich jde-
160Procitni, hlas na cimbuřích-
162Zavítej k nám, Duchu svatýNWC 2880 bytů1)
163Ó Hospodine, přiodějNWC 2722 bytů1)
165NWC 4600 bytů1)
166NWC 5557 bytů1)
167Slyším, Pane, jak déšť z nebeNWC 2892 bytů1)
169Křti nás ohněm láskyNWC 3062 bytů1)
171NWC 6893 bytů1)
172Prosíme za Ducha tvého-
173Otče v lásce hojnýNWC 4842 bytů1)
174Přijď, ó Duchu svatý, přijďNWC 6130 bytů1)
175Slyš, Pane, naší touhy hlasNWC 9308 bytů1)
176Jak vod čerstvých jelen žádá-
177Duše nám zemdlívá žízníNWC 3505 bytů1)
178Ó bratři, tento den-
179Přijď, ó Duchu PravdyNWC 4634 bytů1)
181Ó neber Ducha svéhoNWC 4939 bytů1)
182Ó Pane, tobě celeNWC 4892 bytů1)
184Slyšme Krále nebeskéhoNWC 2283 bytů1)
185NWC 5162 bytů1)
187Ptám se tebeNWC 2776 bytů1)
189Ježíš volá tebe, dušeNWC 2606 bytů1)
190NWC 3247 bytů1)
191Pojďte, všichni obtížení-
192NWC 2673 bytů1)
193NWC 4616 bytů1)
194NWC 4424 bytů1)
195NWC 2318 bytů1)
197Vstaň, k Páně vzbuď se hlasuNWC 3943 bytů1)
198NWC 4403 bytů1)
200Ten nejlepší přítel je JežíšNWC 4310 bytů1)
201NWC 3794 bytů1)
202NWC 1790 bytů1)
203Slyš, Pán Ježíš tebe voláNWC 3735 bytů1)
205Poslyš, synu marnotratnýNWC 2858 bytů1)
207Oddej se cele PánuNWC 4977 bytů1)
208Aj, stojím u dveří tu tvýchNWC 3105 bytů1)
210NWC 4584 bytů1)
211Pojďte ke mněNWC 3963 bytů1)
213NWC 4523 bytů1)
215Den se sklání, brzo již-
216NWC 4796 bytů1)
220NWC 4350 bytů1)
221NWC 6136 bytů1)
223Pojď k SpasiteliNWC 4390 bytů1)
224Zvěst spásy přeradostnáNWC 6408 bytů1)
226NWC 3236 bytů1)
227NWC 4674 bytů1)
229Znám proud živé vodyNWC 6877 bytů1)
230NWC 3202 bytů1)
232NWC 5142 bytů1)
234Zastav se, bratře můjNWC 4764 bytů1)
236Pojď k JežíšiNWC 4434 bytů1)
237Jaké místo máš pro KristaNWC 4329 bytů1)
239NWC 5643 bytů1)
242NWC 4007 bytů1)
245Pojďte všichni, kteří lkáteNWC 3812 bytů1)
247NWC 3938 bytů1)
249Mnoho je lidí v dáli i blíž-
253NWC 3871 bytů1)
259Svým hlasem k Hospodinu lkámNWC 3100 bytů1)
260Nalezen jsem, nalezenNWC 4959 bytů1)
261Skálo věků-
262Pán Bůh je láskaNWC 2759 bytů1)
263Jak ovce zašlá z pastvy svéNWC 6623 bytů1)
265NWC 4439 bytů1)
266Voláme z hlubokosti-
269Pojďte vyznat hříchy své-
270Již pevný základ jsem teď našel-
272Ježíši, slávo nejvyšší-
273Má víra k tobě zří-
274Lásko, ježs mne k podobenstvíNWC 3771 bytů1)
278Tak jaký jsemNWC 3216 bytů1)
280Ježíši, mne nepomíjejNWC 3362 bytů1)
281Vzácný dar svůj, živou víru-
285Kdybych neměl tvojí milostiNWC 4043 bytů1)
287Ó jak bych neměl vesel být-
291NWC 7133 bytů1)
292Musím míti SpasiteleNWC 4055 bytů1)
293NWC 5525 bytů1)
295NWC 3455 bytů1)
296Aj, Lékař velký přítomenNWC 5122 bytů1)
298Jezu, milovníče můj-
300Křesťanem vždy být chci, Pane-
301Hříšní právem slujem-
302Ježíši, Vykupiteli-
305Aj, jak jsou blahoslavení-
306Já klaním se (Svou lásku, pramen)-
307Ovečkou že Páně (Ovečka jde)NWC 3811 bytů1)
308Bůh Otec z pouhé milosti-
310Jaká radost žítNWC 8492 bytů1)
311NWC 4863 bytů1)
317Těš se v Bohu, duše máNWC 3518 bytů1)
320Když nebeský duši mou-
321Ó jaké blaho (Blahoslavený)-
323Zda pokoj zde-
324Nic nečistého nesmíNWC 3155 bytů1)
325Sám Hospodin můj pastýř-
326Blahoslavený je ten z lidíNWC 6372 bytů1)
328NWC 4471 bytů1)
330Nechť nám srdce plní radost-
332Do příkrých míst-
335Ježíši krásnýNWC 3371 bytů1)
336NWC 7460 bytů1)
339Jméno známNWC 8341 bytů1)
341NWC 3133 bytů1)
342Jistotu vzácnouNWC 8278 bytů1)
344Zná Pán ty, kdo jsou jeho-
345NWC 7265 bytů1)
348NWC 5542 bytů1)
349Ach Bože, chtěl bych tichý být-
353S Ježíšem chci věrněNWC 2740 bytů1)
356Chcete vědět, kdo můj díl-
357V Ježíši zůstaňNWC 2719 bytů1)
358Bůh ti tento život dal-
361NWC 4469 bytů1)
362Ó Pane, přijmi oběť chvályNWC 6314 bytů1)
368Za mnou, dí Kristus-
370NWC 2695 bytů1)
373NWC 3502 bytů1)
382NWC 3351 bytů1)
384Když upadámNWC 5408 bytů1)
385Jsou tři hvězdy-
386Můj JežíšNWC 3293 bytů1)
390Chci tebe milovat-
395Jezu, jako pastýř-
397Ó šťastný den-
398Mne zajmi, Pane můjNWC 4955 bytů1)
400Ty víš, Pane-
401NWC 3959 bytů1)
402Nedej, Pane, zapomínatNWC 4326 bytů1)
403Ježíši, rač sámNWC 3440 bytů1)
408Hvězdou mojí jasnou-
412Chci věrný být-
414Nad všechny klenotyNWC 4318 bytů1)
416Kéž víc tě milujiNWC 3267 bytů1)
417Veď mne sám-
418Jsem šťasten tím-
421Hrad přepevnýNWC 6197 bytů1)
422Můj Spasitel je živNWC 2153 bytů1)
423Pod ochranou NejvyššíhoNWC 3190 bytů1)
425Má Kristus klíčNWC 4008 bytů1)
428Ve jméno Krista doufámeNWC 3630 bytů1)
429Co činí Bůh-
433Pán Bůh má síla jest-
434NWC 2723 bytů1)
436Důvěřuj se v PánaNWC 4809 bytů1)
440Drž ruku mouNWC 3112 bytů1)
442Svěřím své břímě-
445Blíž tobě, Bože můjNWC 3265 bytů1)
447Pán vůdce můj-
452Tys má, Pane, skálaNWC 5963 bytů1)
453Co chtít, než věřit-
454Slož, co srdce tísní-
456Ať kříž, jejž dal on-
457Ó Bože, Otče, uč mne sám-
458Veď, Světlo, dál-
459Až potud nám pomáhal-
461Kdo proti nám-
462Má duše, nic se nelekejNWC 4296 bytů1)
464NWC 4066 bytů1)
466Kdo Boží vůli poddává se-
467NWC 3029 bytů1)
468Srdce k srdci-
469Jak rozkošné a miléNWC 7147 bytů1)
470NWC 7107 bytů1)
471Jen v Kristu církev Páně-
477Jezu Kriste, Synu Boží-
479Při Slovu svém nás zachovej-
480Buď, Hospodine, veleben-
481Ó díky tobě (Děkujem, Bože)-
482Bože, vylej požehnání-
483Chléb života mi lámej-
484Nejmilejší Ježíši-
485Šťasten jsem, že Slovo Boží-
486Sám Bůh veď rozum náš-
488Pán Bůh je přítomenNWC 3256 bytů1)
492Moudrosti poklad z nebe-
493Otče náš, milý PaneNWC 4764 bytů1)
495K tobě, jenž děti přijímáš-
496Pokřtěnému ve tvém jménu-
500Ó věrní srdcem-
502Ó Jezu, dárce života-
504U stolu tvého-
505Nuže, bratři, chleba lámejmeNWC 7432 bytů1)
506Ježíši, tvá je památka-
508NWC 3687 bytů1)
510Hlavo církve, budiž s námi-
511Ó Jezu, přijmi Vroucí dík-
515Pane, jen víc věřitNWC 4219 bytů1)
516Učiň mne, Bože, světélkemNWC 2091 bytů1)
518Kdož jste Boží bojovníciNWC 8194 bytů1)
519Vzhůru, bratři, k boji-
522Tys za mne, Ježíši-
525Pane můj, ty všechno znáš-
530Tvá, Pane Kriste, věc to jest -
536Uč mne, Pane, věrnosti-
539Vzhůru bratři, prapor Krista-
541Ó Bože, obživ zas-
545Nadchni, Pane-
546Oblak svědků-
551Pánu písni společná-
553Věčný Bože, silný v boji-
554NWC 4042 bytů1)
556Aj, jak jsou milí-
557Stojíme v bázniNWC 6358 bytů1)
558Navštěv nás, Kriste žádoucí-
561Ve tvém jménu, Bože nášNWC 4982 bytů1)
564Hospodine, k tobě stále-
565NWC 4727 bytů1)
567Slyš, ó Jezu, tužbu mou-
569Miluji Hospodina-
573Přihotov se, duchu můj-
574Bůh slyší prosby-
575Velice žádám si-
577Ó jak věrný přítel (Jak je věrný přítel)-
579V pokoře srdce svého-
580NWC 3494 bytů1)
582Bože, dík ti nesu (Bože, díky vzdávám)NWC 3751 bytů1)
584NWC 3469 bytů1)
587Hory, doly, stráně-
588Pane Bože, Otče náš-
589Tys láska sám, ó Pane-
593Ó blažen dům (Jak dobré je žít)-
598Ó svatý BožeNWC 4760 bytů1)
601Ó požehnej nám, Pane-
603Ó Králi věků důstojný-
609Svatá doba, Páně den-
610Dobrý Pane JežíšiNWC 2939 bytů1)
611Hned v jitře k toběNWC 3088 bytů1)
616NWC 2504 bytů1)
617Přijď, Pane, k stolu našemu-
618Podvečer tvá čeládkaNWC 2572 bytů1)
619Slunce denní již nám hasne-
620Když slunce zář i světlo hvězdNWC 4659 bytů1)
624Večerní když zvony znějíNWC 3530 bytů1)
632Svou milostí rač býti-
633Bůh buď s vámiNWC 4531 bytů1)
635Buď žehnán svazek ten-
636Král věčný nás požehnej-
639Za dar slova, Bože milý-
640Tvé požehnání, dobrý Otče-
644Dům věčný připravil (Stavení překr.)-
646Sióne nádherný, svatýNWC 4448 bytů1)
647Krásnou vlast připravil-
649Až boje pozemské ukončíme-
651Již se blíží čas ten blahý-
657NWC 4508 bytů1)
660Tam nad hvězdami v nebi-
662Milost Pána našeho-

Na webu www.noteworthysoftware.com jsou k dispozici různé nástroje - demo editoru, přehrávač, plugin do prohlížečů, konvertor do MIDI, ...
Microsoft v rámci bezpečnosti zakázal pluginy. Jde to obejít alternativním prohlížečem nebo povolením pluginů v MSIE:
ve složce windows/system32 by měl být soubor Plugin.ocx (jenom pro kontrolu)
v XP se vleze do editoru registrů (start - spustit - regedt32)
tam se najde položka:

HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\
Microsoft\
Internet Explorer\
ActiveX Compatibility\
{06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8}\
Compatibility Flags

a nastaví se "Compatibility Flags" na 0
a spustí se znovu Internet Explorer.

Vyzkoušeno a funguje. Nemělo by to mít žádný podstatný vliv na bezpečnost. Ve starších windows to tak bylo a žili jsme také.

Reklama - můžete ušetřit na inkoustovém tisku


Alternativní náplně do inkoustových tiskáren EPSON, HEWLETT PACKARD, CANON a LEXMARK

Nejlevnější náplně do inkoustových tiskáren, které se mi podařilo na webu najít. Já nakupuju inkousty do Epsonky. Je tam několik variant od celé alternativní cartridge, přes dvojdílnou cartridge až po doplňovací inkousty (u Epsonky je k inkoustu potřeba prázdná cartridge s čipem, který se při vyndání z tiskárny nastaví na "nová cartridge".) Já jsem zvolil tuhle nejlevnější (a taky "nejobtížnější") variantu s doplňováním inkoustu - manželka to bez problémů zvládá sama.

Pracuju už dlouho okolo kopírek a barevného tisku, neobjevil jsem rozdíl v kvalitě těchle náplní a originálních.

;-) Jestli se Vám zalíbí, nakupujte je, prosím, pomocí tohot odkazu. Vy je máte za stejnou cenu, já dostanu drobnou slevu na svůj další nákup.


Křesťanský Křesťanská Křesťanské Zpěvník Písničky Chvály Chvalozpěvy Adorace Bible Církev Sbor Sborové Sborový MIDI Zpěv Noty Doprovod Biblický Biblická Biblické Církevní Akordy Music Mládež Mládežnický Mládežnické Hosana Haleluja Hudba Písně Píseň